Wattsenglish - kurzy pro děti

Metoda WATTSENGLISH

Wattsenglish je speciální metoda výuky angličtiny pro děti, na jejímž vývoji se podíleli pedagogové, lingvisté a psychologové.

Tato metoda využívá stejných principů, jako v případě osvojení si svého rodného jazyka.

V dětech probouzí přirozenou touhu porozumět cizí řeči a především se nebát hovořit anglicky.

"Wattsenglish" Děti si výuku cizích jazyků zamilují

Aktuální nabídku kurzů pro školní rok 2021/2022 najdete na www.lingua-centrum.cz

Telefonní kontakt

+420 731 576 379

Email

jihlava@lingua-centrum.cz

V čem je metoda Wattsenglish jedinečná?

Dopředu víte, že se Vašemu dítěti bude věnovat proškolený profesionál, který postupuje podle přesně stanovené metodiky.

Vaše dítě si výuku angličtiny zamiluje a touhu učit se cizí jazyky, si s sebou ponese do svého dalšího života.

Wattsenglish vychází ze stejných principů, které přirozeně děti používají při osvojování svého rodného jazyka.

Při výuce se děti setkávají jak s certifikovanými českými lektory, tak také s rodilými mluvčími.

Na výuku dojíždíme také do základních a mateřských škol.

Steve Watts

Studijní ředitel a trenér lektorů

Jeden ze zakladatelů metody Wattsenglish, podle něhož získala i jméno

Důležitá fakta

Motivační přístup

Dětem se nenásilnou metodou vytváří chuť hovořit anglicky. Díky komunikaci s lektorem přijde dětem přirozené používání cizího jazyka. Výuka probíhá hravou formou a je doplňována nespočtem kreativních her, které dětem pomáhají si rychleji zapamatovat slovní zásobu a gramatické jevy.

pravidelně školení lektoři

Lektoři se pravidelně účastní metodických školení Wattsenglish. Do výuky tak průběžně zahrnují všechny aktuální poznatky.

Akreditace mšmt

Učební pomůcky, postupy, metodiky a použité materiály jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

navazující příměstské tábory

Na výuku dětí pomocí metody Wattsenglish navazují každý rok příměstské jazykové tábory. Tábory jsou zábavnou formou intenzivního jazykového kurzu.

Close Menu