O nás

Jsme tu s Vámi od roku 1999

Rozhodli jsme se pro individuální přístup

Hned od začátku naší činnosti v roce 1999 jsme měli jasno. Rozhodli jsme se věnovat největší pozornost přizpůsobení obsahu jazykové výuky potřebám a požadavkům jednotlivých studentů.

I když to nebylo vůbec jednoduché, tak se po čase ukázalo, že jsme vsadili na správnou kartu. Naši klienti tento individuální přístup oceňovali a především díky nim a jejich kladným referencím, se nám podařilo po několika letech vybudovat pevné základy Jazykové školy U Pivovaru.

Vstupní rozhovor s každým nově přicházejícím studentem a příprava individuálních učebních plánů se staly naši největší konkurenční výhodou.

A jak to u nás vypadá po 20 letech?

I po tolika letech jsme v individuálním přístupu k našim studentům neuhli ani o milimetr. Navíc, díky nabytým zkušenostem a postupnému vylepšování procesu přípravy učebních plánů na míru, se dnes úspěšně zaměřujeme také na pečlivé sledování progresu jednotlivých studentů.

Individuální přístup jsme promítli i do našich skupinových kurzů. Skupina je u nás omezena maximálním počtem 4 studentů. Skupinky o menším počtu studentů přinášejí větší prostor pro individuální práci s jednotlivými studenty. Díky tomu dokážeme dohlížet na plnění stanovených cílů učebního plánu.

Nevsadili jsme na nízkou cenu.

V konkurenčním boji jsme se rozhodli vsadit na kvalitu, ne na cenu. Chceme, aby naši klienti dostávali vždy službu na vysoké úrovni. Tím pádem vyžadujeme, aby u nás učili pouze profesionální lektoři s dostatečnou praxí, a aby tito odborníci za svou práci dostávali adekvátní odměnu.

Jak lektory hledáme a vybíráme?

Není to jednoduché. V podstatě se jedná o součást naší každodenní práce. Hledáme nejenom v České republice, ale také v zahraničí. Při samotném výběru lektora dbáme na jeho pracovní zkušenosti, osvědčení o absolvovaném vzdělávání.

Své rozhodnutí stavíme především na praktické zkoušce výuky cizího jazyka.

Předtím, než u nás vybraní lektoři mohou začít samostatně vyučovat, musí si nejdříve projít intenzivním tréninkem.

Jak učíme?

Ve většině skupinových a individuálních kurzů uplatňujeme "Komunikativní metodu". Studenti jsou při konverzaci postaveni do reálné situace ze života. Lektoři do konverzace vkládají plánovanou slovní zásobu a gramatiku. Získaná slovní zásoba a nová gramatika je ve zbytku hodiny intenzivně procvičována. Ve výuce si naši lektoři pomáhají teké nespočtem metodických pomůcek.

Close Menu