Naše kurzy

budovaJazykovému vzdělávání všech věkových kategorií se coby soukromá škola věnujeme již od r. 1999. Nabízíme několik typů celoročních i krátkodobých kurzů. Naše činnost se vyznačuje zejména realizací takové výuky, která splňuje širokou škálu nároků ze strany klientů. Stručně řečeno, snažíme se našim zákazníkum „ušít kurzy přímo na míru“. Klíčem k úspěchu je proto především detailní analýza potřeb klienta a individuální přístup po celou dobu studia.

Naši lektoři

Spolupracujeme jak s českými, tak se zahraničními lektory. Všichni lektoři mají bohaté zkušenosti s výukou a vlastní nejméně jeden mezinárodně uznávaný certifikát či vysvědčení o státní zkoušce. Dále získali zkušenosti pobytem v zahraničí a jako součást přijímacího řízení všichni uchazeči absolvují poměrně intenzivní „trénink“, při kterém musí naplno prokázat své pedagogické dovednosti a jiné předpoklady pro danou profesi.

Rodilí mluvčí

Pro všechny vyučované jazyky (anglický, německý, francouzský, španělský, italský, ruský, čínský i japonský) nabízíme hodiny s rodilým mluvčím.

Metodika

Vyučujeme převážně tzv. komunikativní metodou – lektor vede se studentem různé dialogy, které simulují situace z běžného života. Při těchto konverzacích vyučující vhodnou formou smysluplných otázek a úkolů záměrně používá probírané učivo (jak gramatiku tak slovní zásobu), které si tak posluchač automaticky osvojuje a procvičuje. Takto probíhající interakce mezi lektorem a studentem nutí studenta neustále reagovat, a tím se na výuce aktivně podílet.

Učivo se zároveň upevňuje poslechem audio nahrávek, písemným vypracováním různých testů a čtením.

Stručně řečeno, cílem našeho snažení rozhodně není to, aby student pouze „nabifloval“ co nejvíce slovíček a gramatických jevů, ale dokázal své nabyté znalosti aktivně používat a již po krátké době se domluvit. Tomu také výrazně napomáhá neustálá podpora a trpělivý a zejména empatický přístup ze strany vyučujících.