JAZYKOVÁ ŠKOLA U PIVOVARU, s.r.o.

Dana Petrovská 731 576 379 (sekretariát)
Email: jaz.skola@seznam.cz,
info@jazskola.eu

Kamila Komzáková 603 586 401 (jednatel)
Email: kamila.komzakova@jazskola.eu
kamila.komzakova@wattsenglish.com

Web: www.jazskola.eu

Adresa: Palackého 14, 586 01 JIHLAVA

IČO: 26938472
DIČ: CZ26938472
IČP: 1002490219